Pełny Trening w Technice Meisnera

Laboratorium Meisnera jako pierwsze studio aktorskie w Polsce oferuje możliwość pełnego wglądu w to, czego nauczał Sanford Meisner. Naukę u nas możesz zaliczyć do praktyki wymaganej przez ZASP do przystąpienia do egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu.

Wyróżnia nas w pełni przygotowana do uczenia tej techniki KADRA INSTRUKTORÓW. W ciągu ostatnich lat uczyliśmy tego podejścia do aktorstwa zarówno w Polsce jak i za granicą: The Actors Temple (Londyn), Azot Chekhov and Meisner Studio (Paryż), Madrid Meisner Studio (Madryt), FOCAL (Genewa i Lozanna).

Pierwszym krokiem w edukacji jest kurs Wprowadzenie do Techniki Meisnera. Jest ono OBOWIĄZKOWYM elementem zaliczenia przed przystąpieniem do dalszego kształcenia.

Po Wprowadzeniu do Techniki Meisnera (w Laboratorium Meisnera, The Actors Temple lub nauczycielami tegoż studia aktorskiego, Madrid Meisner Studio i inne) zaproszeni przez nas aktorzy mają szansę kontynuować swój rozwój w formie Pełnego Treningu w Technice Meisnera. Odbywa się on w systemie modułowym, w trybie zjazdowym w weekendy. 

Osoby zainteresowane treningiem w dni powszednie zachęcamy do napisania do nas maila lub subskrypcji newslettera, gdzie będziemy informować o ewentualnych naborach na Trening w ciągu tygodnia w roku 2023.

Zainteresowanych prosimy o kontakt. Prowadzimy ciągły nabór na kolejne grupy modułowe!

Informacje szczegółowe:

Moduł 1,2,3,4 i 6 (15 zajęć, 60 godzin zegarowych),

Moduł 5 (18 zajęć, 72 godziny zegarowe),

Moduł 7 (21 zajęć, 84 godziny zegarowe).

Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.

Już po Module 1  aktorzy pokonują złe nawyki, maniery i blokady, które nie pozwalały im wyrażać się w pełni na scenie. Odkrywając dostęp do pełnej palety emocji zaczynają mieć zaufanie do swoje sposobu odbierania rzeczywistości, co natychmiastowo przekłada się na ich pracę zawodową.

Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.

Tematy zajęć na poszczególnych modułach:

Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 2 – ćwiczenie Niezależnej czynności i pukanie do drzwi
Ćwiczenie: Seria trzech monologów – wstęp do Przygotowania emocjonalnego

Moduł 3 – ćwiczenia Relacji (Relationship exercises), Przygotowanie Emocjonalne

Moduł 4  Zaawansowane improwizacje

Moduł 5 – Monologi (Spoon River). Praca nad Postacią

Moduł 6 – Tworzenie iluzji (dla widza) bycia pod wpływem używek i praca z ułomnościami (głuchota, ślepota, złamania, migreny itp)

Moduł 7Praca nad scenami

Ceny  będą komunikowane Uczestnikom poszczególnych Modułów przed ich rozpoczęciem.

Na życzenie wystawiamy rachunki.

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym.

Pytania oraz zapisy prosimy kierować mailowo: labmeisnera@gmail.com lub przez formularz na tej stronie. Prosimy o wysłanie kilku słów o swoim dotychczasowym dorobku.

Nasza Kadra

Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej Techniki w Europie – Simona Furnessa – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe’a, który studiował z Sanfordem Meisnerem, oraz wykładowcę Actors Temple i reżyserkę Law Ballard. Sylwia od 2016 r. należy również do kadry nauczycielskiej The Actors Temple.

Aleksandra Walusiak i Katarzyna Kołodziejczak ukończyły Pełny Trening w Technice Meisnera z Sylwią Kaczmarek, kształciły się również na kursach u Simona Furnessa i Toma Radcliffe’a.

Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, natomiast nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżek.

Artykuły o Technice Meisnera znajdują się w sekcji http://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/

Klip o naszych dobrych praktykach nauczycielskich  https://www.facebook.com/LaboratoriumMeisnera/videos/358901717936933/

Prowadzący:
Ustalony indywidualnie dla danej grupy na początku każdej edycji Pełnego Treningu
Najbliższa data:
rozpoczęcie: 25/02/2023 – nabór ciągły
Cena:
Szczegóły będą komunikowane osobno dla każdego Modułu
Masz pytanie?