Pełny Trening w Technice Meisnera

Doskonal swój warsztat w działającym od 2013 r. pierwszym w Polsce studiu aktorskim wyspecjalizowanym w Technice Meisnera. Nasz dwuletni trening i dyplom jego ukończenia jest zaliczany jako dwuletnia praktyka z wymaganych przez ZASP trzech lat stażu, jaki trzeba odbyć przed przystąpieniem do egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu.

Pierwszym krokiem w edukacji jest kurs Wprowadzenie do Techniki Meisnera. Jest ono OBOWIĄZKOWYM elementem zaliczenia przed przystąpieniem do dalszego kształcenia.

Termin najbliższego Wprowadzenia: SPRAWDŹ TUTAJ

Po Wprowadzeniu do Techniki Meisnera (w Laboratorium Meisnera lub innych jednostkach edukacyjnych nauczających tej techniki) zaproszeni przez nas aktorzy mają szansę kontynuować swój rozwój w formie Pełnego Treningu w Technice Meisnera. Odbywa się on w systemie siedmiu trymestrów (modułów), w trybie zjazdowym (weekend + piątek lub poniedziałek).

Informacje szczegółowe

Moduł 1,2,3,4 i 6 (15 zajęć, 60 godzin zegarowych),

Moduł 5 (18 zajęć, 72 godziny zegarowe),

Moduł 7 (21 zajęć, 84 godziny zegarowe).

Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.

Już po Module 1  aktorzy pokonują złe nawyki, maniery i blokady, które nie pozwalały im wyrażać się w pełni na scenie. Odkrywając dostęp do pełnej palety emocji zaczynają mieć zaufanie do swojego sposobu odbierania rzeczywistości, co natychmiastowo przekłada się na ich pracę zawodową.

Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.

Tematy zajęć na poszczególnych modułach:

Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 2 – ćwiczenie Niezależnej czynności i pukanie do drzwi
Ćwiczenie: Seria trzech monologów – wstęp do Przygotowania emocjonalnego

Moduł 3 – ćwiczenia Relacji (Relationship exercises), Przygotowanie Emocjonalne

Moduł 4  Zaawansowane improwizacje

Moduł 5 – Monologi (Spoon River). Praca nad Postacią

Moduł 6 – Tworzenie iluzji (dla widza) bycia pod wpływem używek i praca z ułomnościami (głuchota, ślepota, złamania, migreny itp)

Moduł 7Praca nad scenami

Na życzenie wystawiamy rachunki.

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym.

Nasza Kadra

Wyróżnia nas w pełni przygotowana do uczenia tej techniki KADRA INSTRUKTORÓW wykształcona przez naszą Prezeskę Sylwię Kaczmarek. W ciągu ostatnich lat uczyliśmy tego podejścia do aktorstwa zarówno w Polsce jak i za granicą: The Actors Temple (Londyn, stała kadra nauczycielska 2016-20 ), Azot Chekhov and Meisner Studio (Paryż, stała kadra nauczycielska 2020-22), Madrid Meisner Studio (Madryt), FOCAL (Genewa i Lozanna). Instruktorzy Labu uczestniczą w tematycznych kursach z edukatorami zagranicznymi oraz otrzymują wsparcie mentoringowe Sylwii w całym okresie pracy dla Labu.

Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej Techniki w Europie – Simona Furness’a – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe’a, który studiował u Sanforda Meisnera.

Instruktorzy Laboratorium pracowali dotychczas w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji i Hiszpanii, oraz w Polsce: AST, Warszawska Szkoła Filmowa, AktorStudio, Studio Teatralne KADR, Teatr Maska w Rzeszowie, Teatr Ateneum w Katowicach, festiwal „Transatlantyk”.

Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, natomiast nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżek.

Artykuły o Technice Meisnera znajdują się w sekcji http://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/

Klip o naszych dobrych praktykach nauczycielskich  https://www.facebook.com/LaboratoriumMeisnera/videos/358901717936933/

Prowadzący:
Sylwia Kaczmarek i Zuzanna Predygier
Najbliższa data:
Cena:
Zapisy przez formularz