2-letni Trening w Technice Meisnera

Laboratorium Meisnera jako jedyne studio aktorskie w Polsce oferuje możliwość pełnego wglądu w to, czego nauczał Sanford Meisner. Naukę u nas możesz zaliczyć do praktyki wymaganej przez ZASP do przystąpienia do egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu.

Wyróżnia nas w pełni przygotowana do uczenia tej techniki KADRA NAUCZYCIELSKA i współpraca z europejską mekką Techniki Meisnera – The Actors Temple, gdzie nasi studenci mogą uczestniczyć w zajęciach lub kontynuować naukę!

Pierwszym krokiem w edukacji jest kurs Wprowadzenie do Techniki Meisnera. Jest ono OBOWIĄZKOWYM elementem zaliczenia przed przystąpieniem do dalszego kształcenia.

Po Wprowadzeniu do Techniki Meisnera (w Laboratorium Meisnera, The Actors Temple lub nauczycielami tegoż studia aktorskiego, Madrid Meisner Studio i inne) zaproszeni przez nas aktorzy mają szansę kontynuować swój rozwój w formie 2-Letniego Treningu w Technice Meisnera. Odbywa się on w systemie modułowym, w trybie zjazdowym lub zajęć 1 x w tygodniu.

ZJAZDY Grupy B oraz A odbywać się będą co 2-3 tygodnie,

GRUPA B piątki, soboty, niedziele.

GRUPA A soboty,niedziele, poniedziałki.

GRUPA C zajęcia co tydzień, w wybrany dzień tygodnia

Zainteresowanych prosimy o kontakt. Prowadzimy ciągły nabór na kolejne grupy modułowe!

Moduły 1,2,3,4 i 6 składają się z pięciu trzydniowych zjazdów każdy, Moduł 5 z sześciu a Moduł 7 z siedmiu zjazdów. W grupie C odpowiednikiem zjazdów jest ilość godzin zajęciowych.

Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.

Już po Module 1. aktorzy pokonują złe nawyki, maniery i blokady, które nie pozwalały im wyrażać się w pełni na scenie. Odkrywając dostęp do pełnej palety emocji zaczynają mieć zaufanie do swoje sposobu odbierania rzeczywistości, co natychmiastowo przekłada się na ich pracę zawodową.

Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.

Tematy zajęć na poszczególnych modułach:

Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 2 – Podstawowa praca z tekstem ( 3 Monologi ) + ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 3 – ćwiczenia Relacji (Relationship exercises), emocjonalne przygotowanie do scen

Moduł 4 – Improwizacje

Moduł 5 – Monologi. Praca nad Postacią

Moduł 6 – Praca nad fizycznością postaci. Praca z tworzeniem iluzji bycia pod wpływem używek i praca z ułomnościami (głuchota, ślepota, złamania itp)

Moduł 7 – Praca nad scenami, pokaz scen

Informacje szczegółowe:

Moduł 1,2,3,4 i 6 (15 zajęć, 60 godzin zegarowych),

Moduł 5 (18 zajęć, 72 godziny zegarowe),

Moduł 7 (21 zajęć, 84 godziny zegarowe).

Ceny  będą komunikowane Uczestnikom poszczególnych Modułow przed ich rozpoczęciem.

Na życzenie wystawiamy rachunki.

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym.
Za miesiące letnie u nas nie płacisz!

Pytania oraz zapisy prosimy kierować mailowo: labmeisnera@gmail.com lub przez formularz na tej stronie. Prosimy o wysłanie kilku słów o swoim dotychczasowym dorobku.

Nasza Kadra

Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej Techniki w Europie – Simona Furnessa – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe’a, który studiował z Sanfordem Meisnerem, oraz wykładowcę Actors Temple i reżyserkę Law Ballard. Sylwia od 2016 r. należy również do kadry nauczycielskiej The Actors Temple.

Aleksandra Walusiak i Katarzyna Kołodziejczak ukończyły Pełny Trening w Technice Meisnera z Sylwią Kaczmarek, kształciły się również na kursach u Simona Furnessa i Toma Radcliffe’a.

Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, natomiast nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżek.

Artykuły o Technice Meisnera znajdują się w sekcji https://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/

Klip o naszych dobrych praktykach nauczycielskich

https://www.facebook.com/LaboratoriumMeisnera/videos/358901717936933/

  • Prowadzący:

    Ustalony indywidualnie dla danej grupy na początku każdej edycji 2-Letniego Treningu

  • Najbliższa data:

    nabór ciągły

  • Cena:

    Szczegóły będą komunikowane osobno dla każdego Modułu