Sylwia Kaczmarek

Założycielka i instruktorka Laboratorium Meisnera, prezeska Fundacji Act 4 Art im. Meisnera, aktorka z dyplomami z londyńskich szkół: Trinity Guildhall, The Caravanserai Giles Forman (obecnie GFCA) i The Actors Temple (technika Meisnera). Edukacja Sylwii w Wielkiej Brytanii odbyła się dzięki wsparciu PISF (grant: profesjonalizacja indywidualna).

W Polsce Sylwia uczyła między innymi na zlecenie teatrów: Teatr imienia Wandy Siemaszkowej, Teatr Maska w Rzeszowie, Teatr Ateneum w Katowicach. Sylwia uczy w Warszawskiej Szkole Filmowej (od 2021 r.), zrealizowała kursy dla Akademii Sztuk Teatralnych, AktorStudio Romy Gąsiorowskiej.

Poza Polską uczyła w The Actors Temple (2016-2020 r.), Focal Szwajcaria (2017-2019 r.), Studio AZOT Paris  (2021-2022 r.), Meisner Acting Online (2020-2022 r.).

Sylwia zajmuje się coachingiem aktorskim (m.in. Netflix, serial „Infamia”), coachingiem reżyserów (Marcin Koszałka film fabularny „Biała Odwaga”, Karolina Tarabura, Alexander Denysenko), konsultacjami scenariusza z zakresu psychologii postaci (m.in. dla reżyserów Marcin Koszałka, Alexander Denysenko).

Od 2023 roku Kaczmarek jest certyfikowanym coachem (Szkoła Coachów Meritum: program Mistrz Coachingu – szkolenie z międzynarodową akredytacją ACTP ICF).

Prywatnie Sylwia uwielbia ocean, delfiny i marzy o kreowaniu pracy dla twórców na Wyspach Kanaryjskich, gdzie w 2022 roku prowadziła kurs „Praca nad Scenami”.