Polityka prywatności
 
Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera informuje, że prywatność użytkowników oraz zgodność z przepisami RODO jest jej priorytetem. Poniższa polityka prywatności precyzuje jak przetwarzamy zbierane dane, komu są udostępniane oraz jak je zabezpieczamy.


Administratorem danych osobowych jest Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000530912, Kod pocztowy: 02-639, Poczta: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Syryńska , Numer posesji: 8, Województwo:mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Mokotów (dzielnica) Strona www: www.act4art.org Adres e-mail: fundacja.act4art@gmail.com Numer telefonu: 889712020


Użytkownicy naszych usług i uczestnicy kursów oraz wszystkie osoby których dane osobowe znajdują się w naszej bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym momencie w kursach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w regulaminie Fundacji. By wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia napisz do nas maila na Labmeisnera@gmail.com
Udział w kursach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Fundacji (udostępniamy zdjęcia również uczestnikom do własnego użytku).


Strona Fundacji korzysta z plików cookie do zbierania informacji o użytkowaniu do celów analityczno – optymalizacyjnych oraz do celów targetowania treści marketingowych. Są to pliki cookie takich usług jak Google Analitics, Google Tag manager, Facebook Pixel, czy Hotjar. Niniejsza strona korzysta również z zewnętrznych plików cookie – udostępniamy różne narzędzia i usługi stron trzecich na stronie internetowej, aby poprawić wrażenia z jej użytkowania. Narzędzia te obejmują usługi umożliwiające nam osadzanie naszych multimediów na stronie internetowej – np. w celu osadzenia wideo używamy YouTube, do udostępniania nagrań dźwiękowych i innych multimediów możemy również korzystać z usług takich jak Spotify czy Vimeo. Te narzędzia lub usługi często zawierają pliki cookie od tych stron trzecich. Fundacja nie jest administratorem danych w zakresie informacji gromadzonych za pośrednictwem tych plików cookie i nie ma do nich dostępu. Możesz dowiedzieć się więcej o polityce plików cookie stron trzecich oraz o tym, jak zrezygnować z ich przetwarzania zapoznając się z polityką prywatności tych usług. Pliki cookie zbierane przez stronę Fundacji podczas anonimowej sesji przeglądania nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji personaliów użytkownika (nie zawierają one imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz innych danych osobowych). Możliwe jest wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce użytkownika – może jednak skutkować to częściowym brakiem funkcjonalności naszej strony na jego urządzeniu.


Strona Fundacji zbiera również dane dotyczące użytkowania takie jak informacje systemowe, adresy IP odwiedzających, linki źródłowe lub linki referencyjne. Danych tych używamy do diagnostyki i naprawy problemów technicznych, oraz badań demograficznych dotyczących użytkowania. O ile nie wymaga tego proces prawny, nie łączymy adresów IP z żadnymi danymi osobowymi. Oznacza to, że sesje użytkownika mogą być śledzone na podstawie adresu IP, ale tożsamość użytkownika pozostaje anonimowa. Ponadto zazwyczaj nie ujawniamy stronom trzecim danych dotyczących korzystania z witryny powiązanych z indywidualnymi adresami IP, ale możemy to zrobić w bardzo ograniczonych okolicznościach, gdy jest to wymagane przez prawo, lub współpracując z konsultantami pomagającymi nam w naprawianiu błędów technicznych lub podczas audytu bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nas systemów i protokołów.


W ramach świadczenia naszych usług zbieramy również następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email i numer telefonu), miejscowość zamieszkania. Wymienione dane są zniezbędne do prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z umowy konsumenckiej leżących po stronie Organizatora (zarządzanie i administracja grupami, realizacja obowiązków informacyjnych, kontakt w sprawach administracyjnych), oraz są wykorzystywane do celów informacyjno – marketingowych. Zapis na kursy wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach.


Pozyskiwanie wymienionych danych odbywa się przez internetowe formularze zapisowe, formularze kontatkowe, za pomocą poczty eleftronicznej oraz telefonicznie. Wszelkie dane osobowe udostępnione Fundacji są udostępniane dobrowolnie, jednak brak zgody na ich udostępnienie może wiązać się z odmową świadczenia usług.


Organizator w swoich działaniach marketingowych korzysta z z grupowych mailingów (newslettery), nie korzysta z metod telemarketingu. Możliwa jest rezygnacja z otrzymywania emaili marketingowych bez wycofania ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w link anulowania subskrypcji znajdującego się w stopce jednego z takich maili.


Przechowywanie danych osobowych w bazach danych Fundacji odbywa się z zachowaniem wymaganych procedur bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa IT. Osoby nieautoryzowane nie mają dostępu do przechowywanych przez nas dancyh, a zabepieczenia naszych systemów są regularnie aktualizowane i modernizoane. Niestety, ze względu na charakter komunikacji internetowej, żadna transmisja danych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczna. Mimo zobowiązania Fundacji na rzecz ochrony prywatności naszych użytkowników, nie możemy zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych informacji, osoby przekazujące nam dane robią to na własne ryzyko.


Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak prawo do udostępnienia tych danych w wyjątkowych przypadkach, jeżeli powstaje wymóg prawny ich udostępnienia, w przypadku nakazu sądowego lub w przypadku wystąpienia okoliczności, w których ujawnienie ich jest konieczne w celu ochrony praw, w tym praw własności intelektualnej Fundacji SWAP.
Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera może udostępniać zebrane dane osobowe autoryzowanym członkom personelu Fundacji w przypadkach, gdy ich udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ich zadań służbowych.


Informujemy, że w ramach świadczenia naszych usług oraz realizacji celów statutowych korzystamy z następujących usług które mogą być wykorzystywane do przetwarzania zebranych danych:
– Usługi reklamowy internetowej (Google Ads, Facebook Ads, Linkedin Ads)
– Usługi świadczenia mailingów grupowych (Mailer Lite)
– Usługi automatyzacji i integracji międzysystemowej (Zapier, Integromat)
– Usługi analityki (Google Analitics, Google Tags Manager, Facebook Pixel, Hotjar)
– Usługi przechowywania i zarządzania danymi (Usługi Google Docs, Google Sheets, Dropbox)
– Usługi wideokonferencji i realizacji spotkań online (Google Meet, Google Classroom, Zoom Meeting)
– Usługi wykorzystwane do zarządzania stroną i systemami (Woocommerce, CMS WordPress)
Informujemy, że z uwagi na regularne zmiany i modernizacje w systemach informatycznych z których korzysta Fundacja poniższa polityka prywatności może ulec zmianie. Jeśli tak się stanie – wszelkie zmiany będą widoczne na tej stronie. Wszelkie takie zmiany nie wpłyną na nasze ogólne zobowiązanie do ochrony prywatności naszych użytkowników.