labmeisnera@gmail.com

O Labie

“May I say as the world’s oldest living teacher, ‘Fuck Polite!’” – Pozwólcie mi powiedzieć jako najstarszemu światowemu żyjącemu nauczycielowi, ‘Pieprz Uprzejmość’  S. Meisner.

ZAJĘCIA DLA AKTORÓW w LABORATORIUM MEISNERA

Laboratorium Meisnera zostało założone przez Sylwię Kaczmarek w 2013 roku i jako jedyne studio aktorskie w Polsce oferuje kompletny trening w Technice Meisnera w ramach regularnych zajęć Modułowych oraz krótkie tematyczne kursy dla aktorów, reżyserów, scenarzystów i wokalistów.

W 2016 rokuSylwia Kaczmarek została zaproszona do kadry nauczycielskiej w europejskiej mecce Techniki Meisnera – The Actors Temple. W skład polskiej kadry nauczycielskiej wchodzą: Judy Turan, Aleksandra Walusiak, gościnnie w Laboratorium  uczą brytyjscy trenerzy: Simon Furness, Paul Williams, Lawrenc Carmichael.

Uczymy aktorów bycia w kontakcie ze sobą, bycia autentycznym, emocjonalnie otwartym i ‘w momencie’.  Trening rozpoczyna się od podstawowego ‘ćwiczenia powtórzeń’ (repetition) mającego na celu naukę słuchania, emocjonalnego otwarcia aktora, wykształcenia  zdolności do swobodnego ‘pójścia za impulsem’, wrażliwości na partnera. Po opanowaniu tego fundamentalnego ćwiczenia aktorzy będą się uczyć współtworzenia scen opierając się o ćwiczenie ‘ niezależnej czynności’ (independent activity), improwizacji, analizy tekstu, emocjonalnego przygotowanie do sceny, pracy nad postacią, pracy z tekstem (monologi i sceny).  Ta praca pozwoli aktorom wyzbyć się bloków emocjonalnych, tak by mogli być autentyczni i elastyczni w pracy zawodowej zarówno w teatrze jak i filmie.

Sanford Meisner (1905 – 1997) założył między innymi ze Strasbergiem legendarne The Group Theater. Meisner podobnie jak Strasberg i M. Czechow wywodząc się od techniki zwanej ‘metodą’ Stanisławskiego uformował własny system nazwany od jego nazwiska techniką Meisnera.

Znane cytaty S. Meisnera

“Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances”  – Granie jest autentycznym zachowywaniem się w danych wyimaginowanych warunkach.

“There’s no such thing as nothing.” – Nie ma czego takiego jak “nic”

“Less is more!” – Mniej znaczy więcej!