labmeisnera@gmail.com
Monologi w trybie hybrydowym: wiersz a proza.