Date21.09.2019 - 31.05.2020
Cena1060
Zapisz się

W JAKI SPOSÓB MOŻE PRZEBIEGAĆ TWOJA EDUKACJA W LABORATORIM MEISNERA?

Laboratorium jako pierwsze i jedyne studio w Polsce oferuje możliwość pełnego wglądu w to, czego nauczał Sanford Meisner. Wyróżnia nas KADRA NAUCZYCIELSKA i współpraca z europejską mekką Techniki Meisnera – The Actors Temple! Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej techniki w Europie – Simona Furness – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe, który studiował z Sanfordem Meisnerem. Sylwia od roku 2016 należy również do kadry nauczycielskiej The Actors Temple. Judy Turan ukończyła pełny trening aktorski w Laboratorium Meisnera i szereg kursów pod okiem: Toma Radcliffe i Simona Furness. Aleksandra Walusiak ukończyła Pełny Trening z Sylwią Kaczmarek, kształciła się również u Simona Furness. Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, a nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżek.

Pierwszym krokiem w edukacji jest wspomniany wyżej warsztat Wprowadzenie do Techniki Meisnera.

Kolejne terminy Wprowadzeń:

14 – 17 czerwca (w dni powszednie godz. 18.30-22.30, w sobotę w godz. 15-21, w niedzielę godz. 16-22)

5-8 lipca (w dni powszednie godz. 18.30-22.30, w weekend 10-16.00)

30 sierpnia – 2 września (w dni powszednie godz. 18.30-22.30, w weekend 10-16.00)

szczegóły http://laboratoriummeisnera.pl/course/wprowadzenie-do-meisnera/

Po Wprowadzeniu do Techniki Meisnera (w Laboratorium Meisnera lub z którymkolwiek z nauczycieli The Actors Temple w innych miastach Europy i Polski ) zaproszeni przez nas aktorzy mają możliwość kontynuować trening w formie regularnych zajęć modułowych (Trening w Technice Meisnera). NABÓR na najbliższy MODUŁ 1 TRWA!!

W drugiej połowie września 2019 rozpocznie się Moduł 1 w trybie zjazdowym, planujemy utworzyć dwie grupy Modułu 1, jedna z nich zajęcia będzie miała podczas zjazdów piątek wieczór, sobota, niedziela, druga grupa sobota, niedziela, poniedziałek rano.Trening w Technice Meisnera trwa około 1.5 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona, osoby zainteresowane prosimy o kontakt labmeisnera@gmail.com

Każdy z modułów obejmuje 5 trzydniowych zjazdów. Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.

Cena za jeden moduł: 1060 zł.

Już po Module 1 aktorzy pokonawszy złe nawyki, maniery i blokady, poznawszy swoje najróżniejsze emocje, mają do nich swobodny dostęp co przekłada się na ich pracę zawodową.

Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.

Tematy zajęć na poszczególnych modułach:

Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 2 – Podstawowa praca z tekstem ( 3 Monologi ) + ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 3 – ćwiczenia Relacji ( Relationship exercises ), emocjonalne przygotowanie do scen

Moduł 4 – Improwizacje

Moduł 5 – Monologi. Praca nad Postacią

Moduł 6 – Praca nad fizycznością postaci. Praca z tworzeniem iluzji bycia pod wpływem uzywek i praca z ułomnościami (głuchota, ślepota, złamania itp)

Moduł 7 – Sceny

Zapraszamy do wspólnej pracy! Zgłoszenia poprzez stronę lub mailowo labmeisnera@gmail.com

Artykuły o Technice Meisnera znajdują się w sekcji http://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/

KLIP O NASZYCH DOBRYCH PRAKTYKACH NAUCZYCIELSKICH

https://www.facebook.com/LaboratoriumMeisnera/videos/358901717936933/