InstructorJudy Turan
Cena60-180
Zapisz się

MEISNER WORKOUT na którym wybierasz nad czym chcesz pracować!! Zajęcia na które możesz wpaść gdy masz czas! 4 zajęcia w zniżkowej cenie do wykorzystania w ciągu 5 tygodni od ustalonej przez Ciebie daty rozpoczęcia karnetu lub opcja pojedynczego udziału. FOR ENGLISH SCROLL DOWN.

Na Meisner WorkOut możesz praktykować wybrane ćwiczenie w zależności od etapu twojej edukacji w Pełnym Treningu w Technice Meisnera. Powtórki są otwarte dla aktorów po Wprowadzeniu/Introduction do Techniki Meisnera w Polsce lub za granicą. Na powtórki nie musisz się wcześniej umawiać z osobą, z którą chcesz pracować, pozostałe ćwiczenia wymagają przyjścia w parach, jako, że wymagają one przygotowania przed zajęciami. Zapraszamy do praktyki następujących elementów Techniki Meisnera:

  • powtórki (repetition)
  • czynność niezależna
  • improwizacje Meisnerowskie
  • praca nad sceną

KAMERALNE GRONO: maksymalnie 10 osób

LIPIEC sobota 20.07 godz. 16.30-19.30 i wtorek 23.07 godz. 19-22.00

SIERPIEŃ soboty 10 i 17.08 godz. 16.30-19.30 i wtorki 13 i 20.08 godz. 19-22.00

CENA: SUPER PROMO – 6 ZAJĘĆ LETNICH ZA 210 ZŁ! Pojedyncze zajęcia 60 zł

4 zajęcia 180 zł (do wykorzystania w ciągu 5 tygodni od pierwszych zajęć, które odbywają się po zakupie),

MIEJSCE: Laboratorium Meisnera, ul. Tarnowiecka 48, Warszawa

MEISNER WORKOUT is designed for you to choose what to work on! Classes for you to drop in whenever you have time!
You have two options: 4 classes to be attended during 5 weeks from the date you set to start working with us
OR just dropping in for a single class.
During the MEISNER WORKOUT you can practice any exercise  from the Meisner technique’s full training, depending on your level. Meisner WorkOut is open to those who participated minimum in The Introduction to Meisner course in Poland or abroad.
To do Rep you don’t need to pick a partner beforehand, we’ll do that for you during class. When practicing any other bit of the Meisner technique – which requires previous preparation – you ought to come with your acting partner.
During the WORKOUT you can practice:
Repetition
Independent Activity
Improvisation
Scene work
SMALL GROUPS – max. 10 people

DATES:

JULY Saturday 20.07 (time: 16.30-19.30) i wtorek 23.07 (time 19-22.00)

AUGUST Saturday 10 i 17.08 (time: 16.30-19.30) i wtorki 13 i 20.08 (time 19-22.00)

COST: SUPER SUMMER PROMO: 200 ZŁ FOR 6 CLASSES. Single class – 60 zł
4 classes – 180 zł (5 weeks after the first attended class)
LOCATION : Laboratorium Meisnera, ul. Tarnowiecka 48, Warszawa