InstructorJudy Turan
Date15.08.2018 - 27.08.2018
Seat0/12
Cena780
Zapisz się

Laboratorium Meisnera jako pierwsze i jedyne w Polsce oferuje możliwość pełnego wglądu w to, czego nauczał Sanford Meisner.

Po Wprowadzeniu do Meisnera (w Labie lub z którymkolwiek z nauczycieli The Actors Temple w innych miastach Europy i Polski ) aktorzy mają możliwość kontynuować trening w formie regularnych zajęć modułowych (7 modułów).

Po ogromnym sukcesie Intensywnego letniego Modułu 1 w roku 2015, ’16 i ’17zapraszamy na kolejną edycję tego dwutygodniowego treningu. Moduł 1 obejmuje 12 spotkań (48h), po jego ukończeniu zaproszone (i chętne) osoby będą mogły kontynuować naukę w ramach Modułu 2 w trybie zjazdowym.

Ukończenie Moduł 1 umożliwia aktorom uświadomienia sobie nawyków, manier i blokad ograniczających ich twórczą pracę. Ponadto, intensywny kurs letni, na którym zajęcia odbywać się będą codziennie, umożliwi proces dynamicznego i głębokiego poznania oraz docierania do swoich emocji, co przekłada się na osiąganie pożądanych efektów w pracy zawodowej.

Kurs prowadzić będzie Judy Turan i Sylwia Kaczmarek.

Podczas kursu aktorzy będą praktykować ćwiczenie powtórek (Repetition), a także poznają bardziej zaawansowane ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity).

Termin:

15-27 sierpnia ’18 w godz. 10-14.00 (z przerwą 21.08)

Miejsce zajęć: Laboratorium Meisnera

Kolejne terminy Wprowadzeń do Meisnera:
13-16 lipca, 10-13 sierpnia

Zapraszamy serdecznie!

Więcej o Pełnym Treningu w Technice Meisnera: http://laboratoriummeisnera.pl/course/pelny-trening-w-technice-meisnera/

artykuły o Technice Meisnera w wydawnictwach branżowych: http://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/