Date01.10.2021 - 01.02.2023
Cena1450
Zapisz się
Laboratorium Meisnera jako jedyne studio aktorskie w Polsce oferuje możliwość pełnego wglądu w to, czego nauczał Sanford Meisner. Naukę u nas możesz zaliczyć do praktyki wymaganej przez ZASP do przystąpienia do egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu.
 
Wyróżnia nas w pełni przygotowana do uczenia tej techniki KADRA NAUCZYCIELSKA i współpraca z europejską mekką Techniki Meisnera – The Actors Temple, gdzie nasi studenci mogą uczestniczyć w zajęciach lub kontynuować naukę!
 
Pierwszym krokiem w edukacji jest kurs Wprowadzenie do Techniki Meisnera.
 
Kolejne terminy Wprowadzeń:

WARSZAWA

    • 28-31.10 z Jagodą Pyrz i Katarzyną Kołodziejczak
    • 28.10 – zajęcia w godzinach 18.15-20.15 (zajęcia online w formie nagrania)
    • 29.10 – zajęcia w godzinach 18.15-20.15
    • 30.10 – zajęcia w godzinach 11.00-13.00
    • 31.10 – zajęcia w godzinach 12.00-14.00
 
Po Wprowadzeniu do Techniki Meisnera (w Laboratorium Meisnera, The Actors Temple lub nauczycielami tegoż studia aktorskiego, Madrid Meisner Studio i inne) zaproszeni przez nas aktorzy mają możliwość kontynuować trening w formie 2 letniego Treningu w Technice Meisnera, w systemie modułów, tryb zjazdowy lub raz w tygodniu.
 
ZJAZDY Grupy B oraz A odbywać się będą co 2-3 tygodnie,
GRUPA B piątki, soboty, niedziele.
GRUPA A soboty,niedziele, poniedziałki.
GRUPA C zajęcia co tydzień, w wybrany dzień tygodnia
(termin rozpoczęcia planowany jest na 26 października)
Zainteresowanych prosimy o kontakt
 
Moduły 1,2,3,4 i 6 składają się z pięciu trzydniowych zjazdów każdy, Moduł 5 z sześciu a Moduł 7 z siedmiu zjazdów. Z czego w grupie C odpowiednikiem zjazdów jest ilość godzin zajęciowych.
 
Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.
 
Już po Module 1 aktorzy pokonawszy złe nawyki, maniery i blokady, poznawszy swoje najróżniejsze emocje, mają do nich swobodny dostęp co przekłada się na ich pracę zawodową.
 
Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.
 
Tematy zajęć na poszczególnych modułach:
 
Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)
 
Moduł 2 – Podstawowa praca z tekstem ( 3 Monologi ) + ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)
 
Moduł 3 – ćwiczenia Relacji ( Relationship exercises ), emocjonalne przygotowanie do scen
 
Moduł 4 – Improwizacje
 
Moduł 5 – Monologi. Praca nad Postacią
 
Moduł 6 – Praca nad fizycznością postaci. Praca z tworzeniem iluzji bycia pod wpływem używek i praca z ułomnościami (głuchota, ślepota, złamania itp)
 
Moduł 7 – Praca nad scenami, pokaz scen
 
CENA:
Moduł 1,2,3,4 i 6 (15 zajęć, 60 godzin zegarowych): cena 1450 zł,
Moduł 5 (18 zajęć, 72 godziny zegarowe): 1740 zł,
Moduł 7 (21 h zajęć, 84 godziny zegarowe): 2030 zł. Na życzenie wystawiamy rachunki.
Istnieje możliwość płacenia w systemie ratalnym. Za miesiące letnie u nas nie płacisz.
 
Zapraszamy do wspólnej pracy! Zgłoszenia poprzez stronę lub mailowo labmeisnera@gmail.com
 
Nasza Kadra
 
Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej techniki w Europie – Simona Furness – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe, który studiował z Sanfordem Meisnerem oraz wykładowcę Actors Temple i reżyserkę Law Ballard. Sylwia od roku 2016 należy również do kadry nauczycielskiej The Actors Temple. Judy Turan ukończyła pełny trening aktorski w Laboratorium Meisnera i szereg kursów pod okiem: Toma Radcliffe i Simona Furnessa. Judy pracuje również w Madrid Meisner Studio. Aleksandra Walusiak i Katarzyna Kołodziejczak ukończyły Pełny Trening w Technice Meisnera z Sylwią Kaczmarek, kształciły się również na kursach u Simona Furness i Toma Radcliffa. Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, a nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżek.
 
Artykuły o Technice Meisnera znajdują się w sekcji http://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/
 
KLIP O NASZYCH DOBRYCH PRAKTYKACH NAUCZYCIELSKICH
 
https://www.facebook.com/LaboratoriumMeisnera/videos/358901717936933/