InstructorJudy Turan
Date06.11.2020 - 01.02.2023
Cena1350
Zapisz się
Laboratorium Meisnera jako jedyne studio aktorskie w Polsce oferuje możliwość pełnego wglądu w to, czego nauczał Sanford Meisner. Naukę u nas możesz zaliczyć do praktyki wymaganej przez ZASP do przystąpienia do egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu.
 
Wyróżnia nas w pełni przygotowana do uczenia tej techniki KADRA NAUCZYCIELSKA i współpraca z europejską mekką Techniki Meisnera – The Actors Temple, gdzie nasi studenci mogą uczestniczyć w zajęciach lub kontynuować naukę!
 
Pierwszym krokiem w edukacji jest kurs Wprowadzenie do Techniki Meisnera.
 
Kolejne terminy Wprowadzeń:

WARSZAWA

  • 19 – 23 września (kurs wyprzedany) 
  • 8 – 12 października
 
Po Wprowadzeniu do Techniki Meisnera (w Laboratorium Meisnera, The Actors Temple lub nauczycielami tegoż studia aktorskiego, Madrid Meisner Studio i inne) zaproszeni przez nas aktorzy mają możliwość kontynuować trening w formie 2 letniego Treningu w Technice Meisnera, w systemie modułów, tryb zjazdowy. 
 
ZJAZDY odbywają się co 2-3 tygodnie z przerwą letnią (lipiec, sierpień), poczynając od LISTOPADA 2020 roku.
GRUPA A soboty (popołudnie), niedziele (popołudnie) i poniedziałki rano
GRUPA B w piątki wieczorem, soboty (rano), niedziele (rano)
GRUPA C zajęcia wieczorne w każdą środę + zjazd trzydniowy pod koniec modułu
 
Moduły 1,2,3,4 i 6 składają się z pięciu trzydniowych zjazdów każdy, Moduł 5 z sześciu a Moduł 7 z siedmiu zjazdów.
 
Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.
 
Już po Module 1 aktorzy pokonawszy złe nawyki, maniery i blokady, poznawszy swoje najróżniejsze emocje, mają do nich swobodny dostęp co przekłada się na ich pracę zawodową.
 
Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.
 
Tematy zajęć na poszczególnych modułach:
 
Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)
 
Moduł 2 – Podstawowa praca z tekstem ( 3 Monologi ) + ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)
 
Moduł 3 – ćwiczenia Relacji ( Relationship exercises ), emocjonalne przygotowanie do scen
 
Moduł 4 – Improwizacje
 
Moduł 5 – Monologi. Praca nad Postacią
 
Moduł 6 – Praca nad fizycznością postaci. Praca z tworzeniem iluzji bycia pod wpływem używek i praca z ułomnościami (głuchota, ślepota, złamania itp)
 
Moduł 7 – Praca nad scenami, pokaz scen
 
CENA:
Moduł 1,2,3,4 (5 zjazdów co 2-3 tygodnie, 60 godzin zegarowych): każdy moduł 1350 zł,
Moduł 5 (6 zjazdów co 2-3 tygodnie, 72 godziny zegarowe): 1620 zł,
Moduł 6 (5 zjazdów co 2-3 tygodnie, 60 godzin zegarowych): 1350 zł,
Moduł 7 (7 zjazdów co 2-3 tygodnie, 84 godziny zegarowe): 1890 zł. Na życzenie wystawiamy rachunki.
Istnieje możliwość płacenia w systemie ratalnym. Za miesiące letnie u nas nie płacisz.
 
Zapraszamy do wspólnej pracy! Zgłoszenia poprzez stronę lub mailowo labmeisnera@gmail.com
 
Nasza Kadra
 
Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej techniki w Europie – Simona Furness – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe, który studiował z Sanfordem Meisnerem oraz wykładowcę Actors Temple i reżyserkę Law Ballard. Sylwia od roku 2016 należy również do kadry nauczycielskiej The Actors Temple. Judy Turan ukończyła pełny trening aktorski w Laboratorium Meisnera i szereg kursów pod okiem: Toma Radcliffe i Simona Furnessa. Judy pracuje również w Madrid Meisner Studio. Aleksandra Walusiak i Katarzyna Kołodziejczak ukończyły Pełny Trening w Technice Meisnera z Sylwią Kaczmarek, kształciły się również na kursach u Simona Furness i Toma Radcliffa. Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, a nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżek.
 
Artykuły o Technice Meisnera znajdują się w sekcji http://laboratoriummeisnera.pl/o-nas/pisza-o-nas/
 
KLIP O NASZYCH DOBRYCH PRAKTYKACH NAUCZYCIELSKICH
 
https://www.facebook.com/LaboratoriumMeisnera/videos/358901717936933/